บริษัททำเกี่ยวกับ การให้บริการรักษาความปลอดภัย, ติดตั้งระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านรักษาความสะอาดและบริการรับส่งเอกสาร
Benefits
  • -ตามกฎหมายแรงงาน
  • -เครื่องแบบ
  • -อบรมประจำปี
  • -เงินรางวัลประจำปี *** ตามหน่วยงานที่ได้ลงประจำ
  • ** ทุกอัตรา เป็นพนักงานประจำ ของบริษัทฯ G4S ***
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด
2922/205-206 อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
See Map