ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบ เช่น เคลือบกระป๋อง
สวัสดิการ
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ และบางเสาร์ทำงานประมาณ 4 วันต่อปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสและเงินขึ้นประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีบุตตลในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ค่าทันตกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
423 หมู่ 17 ซอย 6/2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์: http://www.ppg.com
ใช้งานแผนที่