บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ด้วยเจตน์จำนงและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวกระบี่, ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้รับบริการการตรวจวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากล สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด
เลขที่1 ถ.พิศาลภพ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000