ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทวีสุขพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทวีสุขพาณิชย์ เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี แรกเริ่มเปฺิดกิจการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้ค้าส่งและผู้ผลิตวัดสุก่อสร้างที่มีชื่อเสียงด้านลวดตาข่าย จากความพร้อมในการผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนทวีสุขพาณิชย์บยังคงมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อการเจริญเติบโตทั้งในฐานะองค์กรและในฐานะคู่ค้าที่มีมาตรฐาน
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนทวีสุขพาณิชย์
58/16 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ซอยไร่ขิง 36 (ซอยตรงข้ามโรงแรมทิพย์อินน์)
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ใช้งานแผนที่