บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
บริษัท กรุงไทยเมล่อนเท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด เป็นผู้ผลิต เส้นด้ายจากใยธรรมชาติเพื่อใช้ในการทอและย้อมผ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
เลขที่ 34 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
ใช้งานแผนที่