บริษัท นิวเกษตรไทย จำกัด
ทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายปุ๋ย และ สินค้าทางการเกษตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเกษตรไทย จำกัด
14 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140