บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านการประหยัดพลังงาน โดยที่ทางเราได้จำหน่าย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน สำหรับประหยัดพลังงาน และทางบริษัทฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน หลายหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
และทางบริษัทฯ ยังมีบริการออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง เตาความร้อนทุกประเภท โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านประหยัดพลังงานโดยตรง โดยบริษัทฯ คำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการสร้าง หรือซ่อมบำรุงเตาเผาให้สัมพันธ์กับ ค่าใช้จ่ายทางการสุญเสียพลังงานของลูกค้าเป็นหลัก
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Zaftec Co., Ltd.
99 หมู่ 9
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 092-257-9144
เว็บไซต์: www.zaftec.co.th