บริษัท พงศ์ถาวร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและ ให้บริการออกแบบ ต่อเติมการก่อสร้างอาคาร/โรงงาน/บ้านพักอาศัย (TURNKEY) ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ และงาน COST ENGINEERING
สวัสดิการ
เงินเดือน ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงศ์ถาวร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
75/65 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700