บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด ผลิตยางแผ่นรมควัน ส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
53/4 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
ใช้งานแผนที่