บริษัท พีลีแกน(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทร่วมทุนต่างประเทศนำเข้าและจำหน่ายเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงานคุณภาพสูงเพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและสุขภาพ - สิทธิการลาตามกฎหมายแรงงาน - โบนัสประจำปี(ตามผลงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีลีแกน(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 125/12-13 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1016