บริษัท จามจุรีวิลล่า จำกัด
บริษัท จามจุรีวิลล่า จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก
สวัสดิการ
  • - ที่พักฟรี
  • - มีอาหาร 2 มื้อให้ฟรี
  • - เสื้อพนักงานให้ฟรี
  • - ช่วยออกค่าประสังคมให้5% ของยอด
  • - มีค่าเดินทางกลับบ้านให้ฟรี หลังจากผ่านงาน
  • - สามารถสะสมวันหยุดได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จามจุรีวิลล่า จำกัด
30/1 หมู่.2 ต.เกาะเต่า
ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
เว็บไซต์: www.charmchureevilla.com
วิธีการเดินทาง
  • การเดินทางมายัง บจก.จามจุรี วิลล่า ถ้าสามารถมาได้ 2 จังหวัด 1. เดินทางมาจากทาง จ.สุราษฏร์ธานี จะเป็นเรือนอน ขึ้นเรื่อที่ท่เรือแม่น้ำตาปี มาที่เกาะเต่า หรือมาเรือลมพะยา ขึ้นเรือที่ดอนสัก
  • 2.มาจากทางจังหวัดชุมพร มีทั้งเรือนอนมาเกาะเต่า หรือ เรือลมพะยาขึ้นที่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย หาดทรายรี
  • สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมที่ รีสอร์ทค่ะ
ใช้งานแผนที่