บริษัท พลานุภาพ วิศวกรรมประยุกต์ จำกัด
ดำเนินการจัดตั้งบริษัทโดยทีมงานผู้บริหาร วิศวกร ฝ่ายขาย และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์หลายด้านมากกว่า 10 ปีรวมกัน ตั้งแต่งานออกแบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงาน รับเหมาติดตั้ง ทั้งงานก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาธารณะ อาคารสูง รวมระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้าและสื่อสาร ประปาและสุขาภิบาล ปรับอากาศและระบายอากาศ ลิฟต์
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน และผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลานุภาพ วิศวกรรมประยุกต์ จำกัด
318/110 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 (สายรอง)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.planupharp.com
ใช้งานแผนที่