บริษัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จำกัด
บริษัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จำกัด เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ซ่อม Overhaul ปั๊มน้ำ มอเตอร์ตามโรงงานอุตสาหกรรม, กลึงงานตามรูป, ซ่อมบำรุง Fire Pump ตามตึก อาคารต่าง ๆ และจำหน่ายซีลกันรั่วในปั๊มน้ำ เช่น Mechanical Seal , Oring , Oil seal ฯลฯ
สวัสดิการ
- โอที - ประกันสังคม - incentive (ค่าเป้า) - วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จำกัด
14 ซอยวัดสุขใจ 7
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.p-m-tech.co.th
ใช้งานแผนที่