บริษัท แมท ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
บริษัท แมท ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
ดำเนินการจัดตั้งสถาบัน Math Talent by Dr.Ying สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
สถาบันเน้นสอนเลขให้เด็กเก่งอย่างมีความสุข โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.3
หลักสูตรของสถาบันจะเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจที่มาที่ไปของตรรกะทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน (ปรับขึ้นทุกปีตามผลงาน)
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • - ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยัน
 • - เสื้อยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมท ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 8 ห้องเลขที่ 801 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.fb.com/mathtalent.central.ladprao
วิธีการเดินทาง
 • ทำงานที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
 • -โดยใช้ MRT ลงสถานีพหลโยธิน
 • -โดยใช้ BTS ลงสถานีหมอชิตและต่อรถโดยสารประจำทาง
 • -รถโดยสารประจำทางสาย 24, 26, 34, 39, 59, 63,107, 129, 136,191, 503, 513, 24, 26, 34,39, 59, 63, 107, 129, 136,191,503,513 ลงป้ายรถเมล์เซ็นทรัลลาดพร้าว