บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด
- รับปรึกษาด้านกฎหมาย ในคดีต่างๆ เช่นคดีอาญา แพ่ง แรงงาน ฯลฯ - รับจดทะเบียนบริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและ ค่าเครื่องบินหรือค่าโดยสาร กรณีออกต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เค.กฎหมายธุรกิจ จำกัด
143/388
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.pk-businesslaw.com
ใช้งานแผนที่