บริการงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ทีปรึกษาทางธรุกิจ
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ท่องเที่ยวประจำปี,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีรภัทสรณ์ จำกัด
61/24 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: peerapatsorn.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง,รถส่วนตัว