Metech Co., Ltd.
ผลิต และจำหน่าย เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป ด้านวิศวกร
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Metech Co., Ltd.
185 หมู่ 3
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280