บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประทศไทย) จำกัด
ผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป ขายส่ง ขายปลีก ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายโทรศัพท์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ทุกชนิดทุกประเภท
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยงกรณีออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประทศไทย) จำกัด
57 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.neotronica.com