บริษัท ริช โปรเจคท์ 99 จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายวัสดุงานป้ายโฆษณาและป้ายจราจร
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.เบี้ยขยัน 1000 บาท/เดือน (ไม่ลา สาย ขาด)
  • 3.เงินพิเศษ 2000 บาท/เดือน (ทำงานไม่ผิดพลาด)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริช โปรเจคท์ 99 จำกัด
465 ถนนพหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่