บริษัท พี ดี ไทยฟูด จำกัด
ดูแล ธุรกิจในส่วน บริษัทนำเข้าและ กระจาย สินค้าใน ยุโรป ซึ่งดำเนินการมาต้งแต่ปี 2554 นำเข้าสินค้าจากไทย เวียดนาม กัมพูชา สินค้ามากกว่า 1,xxx รายการ กระจายสินค้าใน อังกฤษ สก็อตแลนต์ ฝรังเศษ อิตาลี ฟินแลนด์ สวีเดน และประเทศอื่นๆ ในยุโรป อีกจำนวนมาก จำหน่ายให้แก้ร้านสะดวกซื้อ ในยุโรป มากกว่า 200 ร้านค้า www.healthythaifoods.co.uk สินค้าของแห้ง เก็บ อุณหภมิห้อง เช่น พริกแกง, กะทิ, ซอส, ขนม, เครื่องดื่ม และ สินค้าของ สดเก็บแช่เย็น เช่น ผัก ผลไม้ สด ขนม หนังสือ และของใช้เบ็ดเตล็ด ลูกค้า ร้าน oriental supermarket ( ไทย, จีน, มาเลเซีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี หรือ ร้านเอเชียรวมๆ ) ในประเทศทวีปยุโรป ท้งหมด 28 ประเทศ ------------------------
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินโบนัสตามผลงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน - กองทุนสวัสดิการพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท พี ดี ไทยฟูด จำกัด
89/36 ม.12 ซอยเทพกุญชร 30
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์: http://www.healthythaifoods.co.uk