นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์กิตติยา
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รับโอนที่ดิน จัดการและบำรุงรักษาประโยชน์ของสมาชิกภายในหมู่บ้าน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์กิตติยา
111/222 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110