นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านปิ่นเกล้า เฟส 1
หมู่บ้าน Golden Heritage (บ้านปิ่นเกล้า) เป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นโครงการระดับหรูมูลค่า 50 - 120 ล้านบาท ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็น "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร" นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านปิ่นเกล้า เฟส 1 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนสาธารณูปโภค และบริการสา ธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตไปจัดการดูแลบำรุงรักษาให้คงสภาพดีดังเช่นได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เป็นผู้มอบหมายนโยบายการทำงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลฯ โดยมี "ฝ่ายจัดการ" เป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการฯ มาบริหารจัดการงานของนิติบุคคลฯ โดยนิติบุคคลฯ เป็นผู้ว่าจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโดยตรงกับนิติบุคคลฯ ในตำแหน่งงานต่างๆ ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการงานของนิติบุคคลฯ (ฝ่ายอาคารสถานที่) 2. ตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคส่วนกลาง และดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือนำเสนอขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างงาน ภายใต้การว่าจ้างของนิติบุคคลฯ 4. จัดทำระบบงานของช่าง แก้ไขซ่อมแซม ทรัพย์สิน 5. นำส่งหรือติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลฯ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - เงินพิเศษในหน้าที่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ช่าง) - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดามตำแหน่งงาน - วันหยุดประเพณี และตามประกาศของราชการ - ลาพักร้อน - ลากิจ - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านปิ่นเกล้า เฟส 1
เลขที่ 25 ซอยราชพฤกษ์ 15 ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170