บริษัท พงศ์ทิพา จำกัด
บริษัท พงศ์ทิพา จำกัด ดำเนินกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยย่านราชดำริ มากว่า 30 ปี มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
บริษัทฯ ให้สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด/ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ทุนการศึกษาบุตร - ฌาปนกิจศพบิดา-มารดา, ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงศ์ทิพา จำกัด
187/1 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330