บริษัท พี. ซี. ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
ดำเนินการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
ติดต่อ
บริษัท พี. ซี. ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
247 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280