บริษัท กฤตเสฎฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
งานของเรา คือ ออกแบบ สร้าง ซ่อมเเซม เครื่องจักรต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฤตเสฎฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
88/73 ม.4
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.kritaset.com