ดำเนินกิจการด้านการผลิตอาหารแปรรูป เนื้อสัตว์ แปรรูป เช่น หมูสไลด์
ติดต่อ
บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
4 หมู่ 5
ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่