บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
93/3 หมู่บ้านส.ภาณุรังษี ซอย 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130