บริษัท โคเด็กซ์ ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัท Software House และ Startup ที่ออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น สำหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี
มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาช่วยเหลือการทำงานภายในองค์กร และ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ธุรกิจ และ สังคม
สวัสดิการ
  • • ประกันสังคม
  • • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
ติดต่อ
Codex Digital Partner Co.,Ltd.
5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 061-995-1656
ใช้งานแผนที่