บริษัท กรลภัส จำกัด
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2556 ทางบริษัทจึงมีความต้องการหาทรัพยากรทีมีเป้าหมายเพื่อเติบโตในอนาคตด้วยกัน
สวัสดิการ
 • - เงินเดือน
 • - สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าน้ำมัน
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่าเอนเตอร์เทรน
 • - ไม่ต้องเข้ากะ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนระหว่างปี
 • - ค่าทีพักถ้ามีไซค์ต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรลภัส จำกัด
63/1
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
 • สามารถเดินทางมาลง BTS : วุฒากาศ ทางออก 4
ใช้งานแผนที่