บริษัท กรลภัส จำกัด
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2556 ทางบริษัทจึงมีความต้องการหาทรัพยากรทีมีเป้าหมายเพื่อเติบโตในอนาคตด้วยกัน
สวัสดิการ
- เงินเดือน - สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเอนเตอร์เทรน - ไม่ต้องเข้ากะ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนระหว่างปี - ค่าทีพักถ้ามีไซค์ต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรลภัส จำกัด
63/1
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมาลง BTS : วุฒากาศ ทางออก 4
ใช้งานแผนที่