Perfect Homes Chiang Mai
เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2556 ตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เช่า การขาย การซื้อ อสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Perfect Homes Chiang Mai
609/106 ถนนเจริญราษฎร์
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์: www.perfecthomes.co.th