บริษัท นิชเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายสีย้อม, เคมีช่วยย้อม และสารตบแต่งเฉพาะกิจ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ประกันสังคม 3. คอมมิชชั่น (กรณีทำงานตามเป้าหมาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ได้) 4. โบนัสประจำปี 5. ฝึกอบรมทั้งใน และต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิชเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
6/128-130 หมู่ที่ 7 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่