บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำธุรกิจบริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน Welcome to Newvest Recoveries. Your Business Partner in Recovery. We provide comprehensive "Receivables Management" solutions for a broad spectrum of key industries. Headed by key industry leaders, Newvest Recoveries provides innovative one-stop solutions in key market sectors. As an industry leader in its own right, Newvest Recoveries employs only the most dedicated and experienced collection of industry professionals. This in turn seamlessly translates to the delivery of the best service for our clients. For more information, visit us through www.newvestrecoveries.com
สวัสดิการ
-เงินเดือนประจำ -Commission -เบี้ยขยัน -ประกันสังคม -ประกันชีวิตแบบกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินให้ยืมฉุกเฉิน -งานสังสรรค์ประจำปี -ยูนิฟอร์ม -Flexible Holiday
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่15 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.newvestrecoveries.com