บริษัท เน็กซ์สเตป แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์สเตป แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
999/278 ซอยพหลโยธิน 34
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900