บริษัท บางบอนอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรม ทุกประเภท
สวัสดิการ
โบนัส ค่าน้ำมัน สวัสดิการรักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางบอนอุตสาหกรรม จำกัด
2 เอกชัย 60
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.opptape.com
ใช้งานแผนที่