ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กรีนดีไซน์
บริษัทจัดตั้งเมื่อปี 2535 เป็นบริษัทดำเนินเกี่ยวกับไม้แกะสลักส่งออก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กรีนดีไซน์
209 หมู่ที่ 5
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230