บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเดี๋ยวกับการจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า การจัดงาน Event and Activities การจัดงาน Exhibition งานออกบูธ และงานออกแบบตกแต่งภายใน Interior Design
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
386/19 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่