บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด
บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่บริหารธุรกิจการติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ด้วยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกทั้งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของทำงานทั้งทีมงานและสถานประกอบการ ผู้แทนจะหน่ายแต่ละรายจะสามารถเข้าตรวจหาข้อมูลในการให้บริการเดิมของลูกค้าแต่ละราย ผ่านระบบฐานข้อมูลปัจจุบันบนโปรแกรมที่สร้างโดยไม่จำกัดสถานที่และวันเวลาที่เข้ารับการติดตั้งเดิม ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงสามารถมั่นใจขีดความสามารถในการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าได้ การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันนับเป็นงานอีกประเภทหนึ่ง ที่บริษัทฯ มีผลงานมากมายครอบคลุมผู้ค้าน้ำมันรายหลักทุกยี่ห้อ บริษัทฯ สามารถให้บริการในลักษณะ One Stop Service เริ่มตั้งแต่งานทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม งานอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างโยธา งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า จนถึงงานขอใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภายในสถานี
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ชุดฟอร์มบริษัท 3.วันหยุดประจำปี 4.โบนัสประจำปี 5.ตรวจสุขภาพประจำปี 6.ค่าทำงานล่วงเวลา 7.งานสังสรรค์ 8.กิจกรรมอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด
22/22 หมู่6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เว็บไซต์: www.siriseang.com/
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 539,84ก,547 รถตู้ สินสมบูรณ์-พาต้า