โรงงานผลิต และแปรรูปชิ้นส่วนไก่เนิ้อ และจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อแปรรูปทุกชนิด
สวัสดิการ
  • สำหรับพนักงานรายเดือน
  • 1. ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม (กท.)
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. เงินพิเศษ (ค่าฝีมือ) เฉพาะบางตำแหน่ง
  • 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 5. โบนัสตามผลประกอบการ (ตามอายุงาน)
  • 6. กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยกรณีพนักงานต้องพักรักษาตัวตั้งแต่
  • 3 วันขึ้นไป
  • 7. เจ้าภาพงานฌาปนกิจ 1 คืน พร้อมพวงหรีด กรณี
  • พนักงานเสียชีวิต
ติดต่อ
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 69 หมู่ที่ 5
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 032-240-478
แฟกซ์: 032-240-479
ใช้งานแผนที่