JobThai
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและชำแหละชิ้นส่วนไก่ มีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานด้วยระบบ GMP/HACCP , HALAL โดยมีฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการผลิตสินค้า ต้องการผู้ร่วมงาน ที่รักความก้าวหน้า ความท้าท้าย มีศักยภาพและสมรรถภาพสูงมาร่วมงานกับบริษัท จึงเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ร่วมเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานรายเดือน 1. ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม (กท.) 2. เบี้ยขยัน 3. เงินพิเศษ (ค่าฝีมือ) เฉพาะบางตำแหน่ง 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 5. โบนัสตามผลประกอบการ (ตามอายุงาน) 6. กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยกรณีพนักงานต้องพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 7. เจ้าภาพงานฌาปนกิจ 1 คืน พร้อมพวงหรีด กรณี พนักงานเสียชีวิต
ติดต่อ
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 69 หมู่ที่ 5
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000