บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง และบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และการสื่อสาร วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม และบริหารงานโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ ด้วยผลงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันมีโครงการที่รับผิดชอบอยู่หลายโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังขยายองค์กรเพื่อเปิดรับโครงการใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่มจำนวนมาก สามารถเข้าชมผลงาน และรายละเอียดบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง
Benefits
- เสื้อยูนิฟอร์มบริษัท - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กระเช้าเยี่ยมไข้ - สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ (อายุงานครบ 1 ปี) - ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน (เบิกได้ตามเงื่อนไขของบริษัท) - ค่าที่พัก (กรณีออกไซต์งานต่างจังหวัด) - วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามกฏหมาย (ตามเงื่อนไขบริษัท) - การปรับเงินประจำปี (ตามผลงาน) - โบนัทประจำปี ( ตามผลประกอบการบริษัท) บริษัท เปิดทำการวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
Contacts
บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 (RCA.)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
See Map