ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม
ประกอบธุรกิจจำหน่ายไข่ไก่ตั้งแต่ปี 2502
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม
321 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400