บริษัท ไนน์เดฟ จำกัด
ให้บริการสอนอบรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่) - ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย - วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย - เที่ยวประจำปี - อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์เดฟ จำกัด
39/91 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250