บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ งานโรงพยาบาล อาคารโรงงาน โรงแรมที่พัก สำนักงานฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
555/130-131 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220