บริษัท เน็กซ์ ซีสเท็ม โซลูชั่น จำกัด
จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จัดจำหน่ายระบบบริหารจัดการคลังสินค้า จัดจำหน่ายระบบบริหารจัดการธุรกิจ จัดจำหน่ายระบบความปลอดภัย จัดจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป จัดจำหน่ายระบบ ERP จัดจำหน่าย RFID Solution ที่ปรึกษาการวางระบบไอที
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - วันลาพักร้อนประจำปี - โบนัส - กิจกรรมสันทนาการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์ ซีสเท็ม โซลูชั่น จำกัด
โครงการ ซีวา บิช โฮม 819/104 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.nextss.co.th
วิธีการเดินทาง
อยู่ระหว่างซอย เอกชัย 89 และ เอกชัย 89/1
ใช้งานแผนที่