JobThai
TWP PLUS GOLD (Thailand) CO.,LTD บริษัท ทีดับเบิลยูพี พลัส โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทของเราเชี่ยวชาญในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯทางเราดูแลเรื่องการซื้อ ขาย เช่าและให้คำปรึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและดูแลจัดการจนเสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดหาราคาที่ดีที่สุดในตลาดให้กับทางคุณโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทของเรา มีอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจะนำเสนอให้กับทางคุณ มากกว่า 200,000 ห้องซึ่งทางเราดูแลทั้งทรัพย์มือหนึงจากโครงการราคาพิเศษและมือสองสภาพดีราคาดีเยี่ยมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ (VISION) - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในสี่ของธุรกิจภายใน 5 ปี - มีลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 20% ของธุรกิจ - เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร มีมาตรฐาน คุณภาพการบริการที่ดีโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ พันธกิจ (MISSION) บริษัท ทีดับเบิลยูพี พลัสโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการเป็นบริษัทฯ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มอบทั้งสินค้าและบริการที่ดีที่สุด โดยทางเราจะพัฒนานำทั้งเทคโนโลยี การฝึกสอน ปรับปรุงและนำทุกความต้องการมาปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าเมื่อใช้บริการเรา จะได้มีความสุขและพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ คุณค่า (VALUE) และบรรทัดฐาน เราจะสร้างคุณค่า และบรรทัดฐานตามหลัก Plus GOLD ประกอบด้วย : + – Plus = สร้างคุณค่าและบรรทัดฐานให้กับลูกค้าอย่างทวีคูณ ตามคุณค่า GOLD G – Guarantee = รับประกันทั้งมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ O – Objective = มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างมีเป้าหมาย L – Legally = สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายวางใจได้ D – Deliberately = รอบคอบกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนและใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า www.bestcondobangkok.com
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ประกันสังคม 3. ค่าโทรศัพท์ 4. เครื่องแบบพนักงาน 5. ประกันกลุ่ม 6. ค่าเดินทาง 7. เงินพิเศษ และ คอมมิชชั่น
ติดต่อ
TWP Plus Gold (Thailand) Co., Ltd.
88/1391, 3rd Floor, Building D, Artisan Ratchada , Thiamruammit Road,
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: http://www.bestcondobangkok.com