ก่อตั้งเมื่อปี 2547 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้จ่ายบัตรอัจฉริยะ (Intelligent Ticket Dispenser), ระบบบริหารงานจอดรถ (Park Matic), ระบบควบคุมการเข้าออกโรงงาน (Park Factory), ระบบจอดรถสำหรับที่พักอาศัย (Park Matic+), ระบบแลกบัตรเข้าออกอาคาร (V-Matic)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยเลี้ยง/ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิมลิงค์ จำกัด
98/226 หมู่ 10 ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: zimlink.co.th
ใช้งานแผนที่