บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด และบริษัทในเครือเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกีี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก ได้แก่ฟาร์มไก่รุ่น ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มเป็ดไข่ และธุรกิจประมงด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาทับทิมและปลานิล และทำการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นได้แก่ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้ไข่ ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ ปลาตัดแต่งไส้กรอกปลา ปลาแดดเดียวและรวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปกลุ่มในเครือเกษมขัยฟู๊ด 1.บ.เกษมชัยฟู๊ด จก. 2.เคซีเอฟโพรเซสซิ่ง 3.เคซีเอฟปิโตร 4.เคซีเอฟพลังงานสีเขียว 5.เคซีเอฟแอสเสท 6.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7.เกษมชัยอาหารสัตว์
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ
  • 4. กิจกรรมสัมพันธ์
  • 5. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 6. โบนัส ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการ)
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
169 หมู่ 8
ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์: 034-301-531-5 ต่อ 329
แฟกซ์: 034-234-189
เว็บไซต์: www.kcf.co.th
ใช้งานแผนที่