บริษัทแมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์
ติดต่อ
Mass Transport Express Co.,Ltd.
เลขที่ 42 ตรอก/ซอย ศูนย์วิจัย 4
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310