ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคาเบล ซีซี จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560