ก. เกษมศิริเกษตร / K. Kasemsirikased
เอเย่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อ.เมืองตราด จำหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์น้ำ
สวัสดิการ
- วันหยุดทุกวันอาทิตย์ - หยุดบางเทศกาล - พาพนักงานเที่ยว - อั่งเปาตรุษจีน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ก. เกษมศิริเกษตร / K. Kasemsirikased
45/6-7 ถนนเทศบาล 5
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000